Rusza konkurs na najlepszą inicjatywę online promującą aktywność fizyczną

Jeśli jesteś nauczycielem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, przeprowadziłeś świetną lekcję wychowania fizycznego lub zorganizowałeś wartościową inicjatywę online promująca aktywność fizyczną w czasie wolnym – zgłoś się do konkursu!

Celem konkursu jest promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych w czasie pandemii COVID-19, szczególnie w sytuacji realizacji nauki zdalnej. Jako organizatorzy chcemy także wynagrodzić wysiłki nauczycieli, którzy pomimo trudnej sytuacji pandemicznej podjęli wyzwanie efektywnego aktywizowania uczniów do podejmowania codziennej aktywności fizycznej.

Zasady uczestnictwa w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także placówek opiekuńczo-wychowawczych z siedzibą we Wrocławiu (zapewne w większości nauczyciele wychowania fizycznego, ale nie tylko).

Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie 6-23 maja 2021 roku zgłosić przeprowadzoną/zorganizowaną przez siebie inicjatywę na dedykowanym Formularzu Zgłoszeniowym wraz z opisem oraz niezbędnymi załącznikami (jeśli stanowią element opisu np. nagranie ćwiczeń, zdjęcia itp.) w formie, w jakiej były przekazywane uczniom.


Przedmiotem konkursu są inicjatywy online promujące aktywność fizyczną zgłaszane w ramach następujących kategorii:

  • Ćwiczymy na odległość – najlepsza lekcja wychowania fizycznego online,
  • Ruch to zdrowie– najlepsza inicjatywa online promująca aktywność fizyczną w czasie wolnym lub jako przerywnik w nauczaniu zdalnym.

Uczestnik konkursu może zgłosić jedną wybraną inicjatywę w każdej z wymienionych kategorii.

Nagrody

Jury dokona oceny zgłoszonych inicjatyw uwzględniając następujące kryteria: pomysłowość, atrakcyjność, pozytywny efekt społeczny (opinie/reakcje uczniów/wychowanków), metodykę

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody główne (I, II oraz III miejsce) w każdej z kategorii: Ćwiczymy na odległość oraz Ruch to zdrowie. 

Laureaci konkursu otrzymają: 

I miejsce – roczną, cyfrową prenumeratę czasopisma adresowanego do nauczycieli wychowania fizycznego;  sprzęt sportowy/ akcesoria wzbogacające i usprawniające prowadzenie zajęć wychowania fizycznego, indywidualnie dopasowane do potrzeb nauczyciela o wartości 400,00 zł brutto. 

II miejsce – sprzęt sportowy/ akcesoria wzbogacające i usprawniające prowadzenie zajęć wychowania fizycznego, indywidualnie dopasowane do potrzeb nauczyciela o wartości 400,00 zł brutto. 

III miejsce – sprzęt sportowy/ akcesoria wzbogacające i usprawniające prowadzenie zajęć wychowania fizycznego, indywidualnie dopasowane do potrzeb nauczyciela o wartości 300,00 zł brutto.
Na zwycięzców czekają również pamiątkowe dyplomy.

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród

Po zakończeniu konkursu poinformujemy  laureatów o wygranej kontaktując się drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od daty jego zakończenia czyli do dnia 6 czerwca 2021 roku

Wyróżnione w drodze konkursu inicjatywy zostaną opublikowane na stronie internetowej i/lub w materiałach informacyjnych Organizatora.  


Szczegółowe zasady dotyczące udziału w konkursie znajdują się w Regulaminie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: k.bielak@kzn.org.pl.

Zapraszamy do zabawy! 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Promocja zdrowego żywienia i aktywności fizycznej we wrocławskich placówkach edukacyjnych” finansowanego przez Miasto Wrocław, realizowanego przez Stowarzyszenie Kuźnia Zdrowych Nawyków w terminie 8.02.2021 – 31.12.2022 r.  

About the author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *