Zapraszamy na warsztaty moderowane, których założeniem będzie wspólne wypracowanie obszarów i rozwiązań sprzyjających ograniczeniu marnowania żywności w placówkach edukacyjnych.

Termin i miejsce: Warsztaty odbędą się 22 listopada w godz. 9.30 – 13.00, w Barbarze przy ul. Świdnickiej 8b.

Odbiorcy: Warsztaty skierowane są do przedstawicieli szkół (grup składających się z 2-4 osób), którzy na co dzień zajmują się obszarem żywienia w swoim miejscu pracy (np. pracownicy kuchni, intendenci, koordynatorzy ds. promocji zdrowia, dyrekcja). W trakcie spotkania przewidziana jest praca w grupach. Będzie to również okazja do dzielenia się doświadczeniem.

Zapisy: Zapisy odbywają się poprzez e-mail: k.bielak@kzn.org.pl.

O możliwości udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu: k.bielak@kzn.org.pl, tel. 667 025 068.

Spotkanie poprowadzi Pani Agnieszka Maniewska (projekt Foodsharing Wrocław).

Warsztaty są współfinansowane ze środków Gminy Wrocław w ramach programu: „Promocja zdrowego żywienia oraz działań proekologicznych we wrocławskich szkołach podstawowych”.