Kuźnia Zdrowych Nawyków zaprasza wrocławskie szkoły podstawowe do udziału w konkursie pn.: „Gram w zielone”.

Celem Konkursu jest promowanie wysiłków podejmowanych przez placówki oświatowe i jej uczniów (z klas 4 do 8), w zakresie ograniczania marnowania żywności i ochrony środowiska naturalnego, oraz wzrost świadomości w środowisku szkolnym związany z wagą tych zagadnień.

Do udziału w konkursie można zgłosić inicjatywy podejmowane i realizowane przez szkoły w bieżącym i ubiegłym roku szkolnym. Do inicjatyw tych zalicza się kampanie edukacyjne, konkursy, scenariusze prowadzonych lekcji edukacyjnych… przesłane w formie zdjęć, relacji, plików ze scenariuszem itp. o maksymalnym rozmiarze 100 MB.
Kryteria oceny zgłoszonych do konkursu inicjatyw będą brały pod uwagę:
– innowacyjność,
– znaczenie dla środowiska naturalnego,
– znaczenie dla zmniejszenia skali marnowania pożywienia,
– praktyczność zastosowania przedstawianych rozwiązań,
– atrakcyjność,
– skalę działań / zasięg np. ilość klas objętych działaniem, rozszerzenie działań na środowisko pozaszkolne.
Nagrodzone zostaną 3 zwycięskie inicjatywy, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, a wszystkie nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej/FB i/lub w materiach informacyjnych Organizatora.

Nagrody:
I miejsce – warsztaty edukacyjne dedykowane dla zwycięskiej klasy, obejmującą swoim zakresem zagadnienia z obszaru Edukacji Globalnej*
II miejsce – pakiet materiałów edukacyjnych
III miejsce – pakiet materiałów edukacyjnych

Szczegóły konkursu znaleźć można w Regulaminie (załącznik).

Termin konkursu: 28 listopada – 10 grudnia 2023 r.

Zapisy: Zapisy odbywają się poprzez dedykowany formularz: https://forms.gle/Gkr83QCqqwxaajc19, w razie problemu z dołączeniem załączników, można je przesłać bezpośrednio na adres e-mail: biuro@kzn.org.pl

W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu: biuro@kzn.org.pl

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

*Edukacja globalna kładzie nacisk na zrozumienie przyczyn i konsekwencji zjawisk występujących na świecie w różnych sferach życia (od rozwoju ekonomicznego poprzez środowisko naturalne, po konflikty i ich następstwa). Uczy krytycznego myślenia i samodzielnego wyciągania wniosków, zachęcając do działania i aktywnego mierzenia się z globalnymi wyzwaniami.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Promocja zdrowego żywienia oraz działań proekologicznych we wrocławskich szkołach podstawowych” współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

Załączniki:

Regulamin konkursu