Szanowni Państwo,

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia uprzejmie informuje, zgodnie z punktem 3.3 Regulaminu certyfikacji w zakresie niemarnowania żywności i działań proekologicznych, o korekcie załącznika nr 4.2 – Kryteria certyfikacyjne.

W związku z realizacją pilotażu programu, po wizytacjach w szkołach oraz analizie procesu  – podjęta została decyzja o korekcie kryteriów przyznawania ZIELONEGO CERTYFIKATU.

Zaktualizowane kryteria zostały podzielone na „główne” i „rekomendowane” oraz zmianie uległ sposób punktowania niektórych z nich.

 

Załączniki:

Regulamin Certyfikacji z zakresu niemarnowania żywności i działań proekologicznych

Kryteria certyfikacyjne – po zmianie