Ten rok w pracy naszej organizacji obfitował w wiele działań. To już ostania nasza propozycja w 2023 r. podsumowująca poruszane w tym roku obszary dotyczące:
– urozmaicania diety w produkty pochodzenia roślinnego,
– ograniczenia spożycia mięsa na rzecz roślin strączkowych,
– zmniejszenia śladu, jaki niesie za sobą produkcja i transport żywności – na rzecz korzystania z tego, co sezonowe i lokalne,
– wybierania produktów ekologicznych – z certyfikatem zielonego liścia,
– ograniczenia marnowania żywności…
i tego, jaki my sami mamy na to wpływ!?

Ty razem chcemy zaprosić Państwa do udziału w dyskusji i wykładzie, pod wiele mówiącym tytułem:

„Zjadanie planety. O środowiskowych, społecznych i etycznych aspektach tego, co jemy”

Czy kiełbasy rosną na drzewach? Dlaczego orangutany nie lubią masła orzechowego? Ile planet potrzebujemy, żeby się nasycić?
Nasz system produkcji i dystrybucji żywności wywiera potężny wpływ na świat. Mamy z nim do czynienia zaraz po przebudzeniu, gdy szykujemy pierwszy posiłek. O tym, co pojawi się na naszym talerzu decydują nie tylko nasze nawyki, zachcianki czy uzależnienia, ale także pozycja społeczna i presja wielkich koncernów. Podczas zajęć przyjrzymy się różnym składnikom naszej diety i spróbujemy oszacować jej konsekwencje ekologiczne oraz koszty społeczne: wpływ na zmiany klimatu, zanik bioróżnorodności i eskalację nierówności ekonomicznych. W trakcie zajęć serwowane będą świeże (choć czasami gorzkie) dane, a także zbilansowane scenariusze na przyszłość i odżywcze rozwiązania.

Spotkanie to poprowadzi dla Państwa dwójka znakomitych trenerów: Aneta Osuch i Arkadiusz Wierzba.

Aneta Osuch – absolwentka filozofii na Wydziale Nauk Społecznych (Uniwersytet Wrocławski), posiada uprawnienia pedagogiczne. Studiowała także psychologię (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS). Absolwentka II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, Laboratorium Aktywnej EkoEdukacji, Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej, a także Szkoły Trenerów Warsztatów Umiejętności Społecznych. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu edukacji globalnej i odpowiedzialnej konsumpcji, wielokulturowości. Z Fundacją EkoRozwoju współpracuje od 2008 r. Koordynatorka projektów edukacyjnych, a także edukatorka EkoCentrum Wrocław. Prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi; uczniami, studentami i nauczycielami z zakresu edukacji globalnej, edukacji antydyskryminacyjnej, odpowiedzialnej konsumpcji, kryzysu klimatycznego, nierówności oraz praw człowieka i zwierząt. Współpracuje także z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trenerka antydyskryminacyjna.

Arkadiusz Wierzba – z wykształcenia polonista i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował również filozofię (PAT) oraz informatykę stosowaną (UEK). Od marca 2013 roku współpracuje z Fundacją Ekorozwoju jako edukator przy projektach związanych m.in. z problematyką kryzysu klimatycznego, globalnych zależności, odpowiedzialnej konsumpcji i edukacji antydyskryminacyjnej. Współtworzy projekty edukacyjne i materiały dydaktyczne (infografiki, prezentacje, ścieżki lektorskie, filmy) oraz odpowiada za promocję działań edukacyjnych w EkoCentrum oraz w Fundacji Kalejdoskop Kultur. Ukończył m.in. II edycję Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, Szkołę Animatorów Edukacji Ekologicznej Natura 2000, Szkołę Trenerów Umiejętności Interpersonalnych oraz liczne kursy przygotowujące do roli edukatora, trenera, wychowawcy i animatora czasu wolnego. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trener antydyskryminacyjny.

Termin i pora: 13 grudnia 2023 r. od godziny 15.30 do 17.00 

Miejsce: Centrum Aktywności Lokalnej Borek, ul. Powstańców Śl. 210-218 we Wrocławiu (Rada Osiedla Borek)

Odbiorcy: osoby odpowiedzialne w szkołach za organizację i przygotowanie posiłków w placówkach oświatowych – kucharze, pomoce kuchenne, intendenci oraz koordynatorzy promocji zdrowia, opiekunowie kół tematycznych oraz zainteresowań tematem – rodzice uczniów tych szkół.

Zapisy: Zapisy odbywają się poprzez formularz: https://forms.gle/Nyse2fvHhy7serSUA

O możliwości udziału w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu: biuro@kzn.org.pl

Zapraszamy!

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach projektu „Promocja zdrowego żywienia oraz działań proekologicznych we wrocławskich szkołach podstawowych” współfinansowanego przez Gminę Wrocław.