Warsztaty moderowane

Już 22 listopada w godz. 9.30 – 13.00 odbędą się warsztaty moderowane, których założeniem będzie wspólne wypracowanie obszarów i rozwiązań sprzyjających ograniczeniu marnowania żywności w placówkach edukacyjnych.

„Do zjedzenia, nie do wyrzucenia”

„Do zjedzenia, nie do wyrzucenia” – pod tą nazwą kryją się warsztaty dla uczniów szkół podstawowych. Celem zajęć będzie kształtowanie świadomości ekologicznej i edukacja żywieniowa dzieci w zakresie minimalizacji marnowania żywności.

Jak „ugryźć” zmiany w żywieniu we wrocławskich placówkach oświatowych?

Serdecznie zapraszamy ponownie intendentów i szefów kuchni na bezpłatne szkolenie zatytułowane: „Jak „ugryźć” zmiany w żywieniu we wrocławskich placówkach oświatowych?”. Szkolenie to, ze względu na duże zainteresowanie, zostanie powtórzone i przeprowadzone po raz drugi. Tematyka spotkania będzie analogiczna jak podczas szkolenia, które odbyło się w listopadzie 2022 r.

Nabór do projektów certyfikacyjnych – edycja 2024

Rusza nabór do kolejnej edycji projektu pn. „Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczych i edukacyjnych Wrocławia”, którego celem jest kształtowanie wśród społeczności żłobków, przedszkoli i szkół postawy odpowiedzialności zazdrowie poprzez promowanie zbilansowanej diety, aktywnego stylu życia, szacunku dośrodowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieży. Zapraszamy wrocławskie placówki […]