Certyfikacja w zakresie niemarnowania żywności i działań proekologicznych. Zielony certyfikat

Zapewnienie wysokiego poziomu jakości żywienia stanowi priorytet wrocławskich placówek edukacyjnych, co potwierdza ilość przyznanych Certyfikatów Zdrowego i Racjonalnego Żywienia. Kolejnym wyzwaniem jest jednak podnoszenie wiedzy i świadomości w zakresie niemarnowania żywienia, a docelowo zminimalizowanie ilości wyrzucanego jedzenia. Czy takie zmiany są możliwe? Jesteśmy tego pewni! 

Czym jest Zielony Certyfikat?

Zielony Certyfikat to wyróżnienie wręczane placówce edukacyjnej, która spełni Kryteria Certyfikacyjne. Przyznawane jest w postaci pamiątkowej tabliczki oraz dokumentu. Ponadto każda wyróżniona placówka otrzymuje pakiet materiałów edukacyjnych. Certyfikat przyznawany jest na okres 2 lat.
 

Kto może ubiegać się o Zielony Certyfikat?

Na ten moment o Zielony Certyfikat mogą się ubiegać szkoły (z siedzibą we Wrocławiu) posiadające własną kuchnię, które na dzień dokonywania zgłoszenia (według zasad określonych w Regulaminie) posiadają ważny Certyfikat „Stołówka z certyfikatem zdrowego i racjonalnego żywienia”. 
 
Jak można ubiegać się o przyznanie Zielonego Certyfikatu?

Placówki zainteresowane udziałem w pilotażu Certyfikacji w zakresie niemarnowania żywności i działań proekologicznych – Zielony Certyfikat powinny wypełnić i wysłać (zgodnie z instrukcją) formularz zgłoszeniowy. Po jego pozytywnej weryfikacji w placówce odbywa się konsultacja z Doradcą ds. żywienia, podczas której dokonywana jest ocena spełnianych przez nią kryteriów certyfikacyjnych. Jeśli jej wynik jest pozytywny – placówka otrzymuje Certyfikat. Opinia negatywna obliguje do wprowadzenia zmian w wyznaczonym przez Doradcę terminie.