Czy Twoja placówka edukacyjna przywiązuje szczególną uwagę do promocji aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i rodziców? Pokaż wszystkim, że dbasz o zdrowie i weź udział w projekcie pt. „Promocja zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej we wrocławskich placówkach edukacyjnych”.

Czym jest certyfikat i na jak długo jest przyznawany?
Certyfikat to wyróżnienie wręczane placówce opiekuńczej i edukacyjnej, która spełni Kryteria Certyfikacyjne. Przyznawane w postaci pamiątkowej tabliczki oraz dokumentu na okres 2 lat.

Kto może wziąć udział w programie?
O wyróżnienie mogą ubiegać się placówki edukacyjne – przedszkola, szkoły prowadzące działalność oświatową i wychowawczą na terenie Wrocławia.

Jak można ubiegać się o przyznanie Certyfikatu?
Placówki zainteresowane otrzymaniem Certyfikatu muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego pozytywnej weryfikacji w placówce odbywa się konsultacja Doradcy ds. promowania aktywności fizycznej, podczas której dokonywana jest weryfikacja dokumentów zgłoszeniowych oraz informacji w nich zawartych. Jeśli jej wynik jest pozytywny, placówka otrzymuje Certyfikat.

Do pobrania

Regulamin certyfikacji z zakresu promowania aktywności fizycznej – AKTUALIZACJA W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM W POLSCE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Formularz Zgłoszeniowy – certyfikacja z zakresu aktywności fizycznej

Formularz Certyfikacyjny dla szkół

Formularz Certyfikacyjny dla przedszkoli

Kryteria certyfikacyjne – szkoły

Kryteria certyfikacyjne – przedszkola

Lista placówek posiadających certyfikat promowania aktywności fizycznej