Czy wrocławskie placówki edukacyjne dbają o zdrowe i smaczne żywienie dzieci? Te, które przywiązują do tej kwestii szczególną wagę, mogą się ubiegać się o przyznanie Certyfikatu w ramach projektu „Promocja zdrowego żywienia i aktywności fizycznej we wrocławskich placówkach edukacyjnych”.

Czym jest certyfikat?
Certyfikat to wyróżnienie wręczane placówce opiekuńczej i edukacyjnej, która spełni Kryteria Certyfikacyjne. Przyznawane w postaci pamiątkowej tabliczki oraz dokumentu.

Na jak długo przyznawany jest Certyfikat?
Certyfikat przyznawany jest na okres 2 lat (liczone do pełnych lat kalendarzowych, tj. każdorazowo do 31 grudnia). W przypadku działalności prowadzonej przez Ajenta / firmę cateringową, Certyfikat przyznawany jest na okres czasu obowiązywania umowy placówki edukacyjnej z Ajentem / firmą cateringową.

Kto może wziąć udział w programie?
W programie mogą wziąć udział wszystkie placówki edukacyjne: żłobki, przedszkola, szkoły oraz inne jednostki pełniące rolę edukacyjną, zapewniające żywienie zbiorowe dzieci i młodzieży lub posiadające sklepik.

Jak można ubiegać się o przyznanie Certyfikatu?
Placówki zainteresowane otrzymaniem Certyfikatu muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy sklepiku lub stołówki. Po jego pozytywnej weryfikacji w placówce odbywa się konsultacja z Doradcą ds. żywienia, podczas której dokonywana jest ocena jakości dostępnych produktów spożywczych. Jeśli jej wynik jest pozytywny, placówka otrzymuje Certyfikat. Opinia negatywna obliguje do wprowadzenia zmian w wyznaczonym przez Doradcę terminie.

Do pobrania

Regulamin certyfikacji z zakresu zdrowego żywienia – AKTUALIZACJA W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM W POLSCE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Formularz zgłoszeniowy – certyfikacja z zakresu zdrowego żywienia – .doc

Formularz zgłoszeniowy – certyfikacja z zakresu zdrowego żywienia – .pdf

Kryteria Certyfikacyjne – stołówka

Kryteria Certyfikacyjne – sklepik

Tabela 1. Wykaz produktów rekomendowanych do sprzedaży w sklepikach szkolnych

Tabela 2. Wykaz produktów rekomendowanych w stołówkach przedszkolnych i szkolnych

Tabela 3. Dodatki do żywności niewskazane w diecie dzieci

Lista placówek posiadających certyfikat zdrowego żywienia dla stołówki

Lista placówek posiadających certyfikat promowania zdrowego żywienia dla sklepiku szkolnego

Zestawienie firm cateringowych oraz ajentów, którzy posiadają aktualny Certyfikat zdrowego i racjonalnego żywienia dla stołówki i/lub sklepiku szkolnego