Certyfikacja z zakresu zdrowego żywienia

Czy wrocławskie placówki edukacyjne dbają o zdrowe i smaczne żywienie dzieci? Te, które przywiązują
do tej kwestii szczególną wagę, mogą się ubiegać się o przyznanie Certyfikatu w ramach projektu „Promocja zdrowego żywienia i aktywności fizycznej we wrocławskich placówkach edukacyjnych”.

Czym jest certyfikat?

Certyfikat to wyróżnienie wręczane placówce opiekuńczej i edukacyjnej, która spełni Kryteria Certyfikacyjne. Przyznawane w postaci pamiątkowej tabliczki oraz dokumentu.

Na jak długo przyznawany jest Certyfikat?

Certyfikat przyznawany jest na okres 2 lat (liczone do pełnych lat kalendarzowych, tj. każdorazowo do 31 grudnia). W przypadku działalności prowadzonej przez Ajenta / firmę cateringową, Certyfikat przyznawany jest na okres czasu obowiązywania umowy placówki edukacyjnej z Ajentem / firmą cateringową.

Kto może wziąć udział w programie?

W programie mogą wziąć udział wszystkie placówki edukacyjne: żłobki, przedszkola, szkoły oraz inne jednostki pełniące rolę edukacyjną, zapewniające żywienie zbiorowe dzieci i młodzieży lub posiadające sklepik.

Jak można ubiegać się o przyznanie Certyfikatu?

Placówki zainteresowane otrzymaniem Certyfikatu muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy sklepiku lub stołówki. Po jego pozytywnej weryfikacji w placówce odbywa się konsultacja z Doradcą ds. żywienia, podczas której dokonywana jest ocena jakości dostępnych produktów spożywczych. Jeśli jej wynik jest pozytywny, placówka otrzymuje Certyfikat. Opinia negatywna obliguje do wprowadzenia zmian w wyznaczonym przez Doradcę terminie.