Kuźnia Zdrowych Nawyków to Stowarzyszenie ludzi z pasją. Powstała na początku 2019 roku, aby działać na rzecz zdrowia (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru odżywiania) dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

Celem Stowarzyszenia Kuźnia Zdrowych Nawyków jest prowadzenie działalności wspierającej rozwój edukacji, oświaty oraz wychowania, w szczególności w obszarze zdrowia. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. prowadzenie działań edukacyjnych, w tym: spotkań, prelekcji, szkoleń, konferencji, seminariów, wykładów oraz doradztwa z zakresu szeroko pojętej promocji zdrowia;
b. organizowanie konferencji, szkoleń, eventów, spotkań i doradztwa w zakresie promocji zdrowego stylu życia;
c. inspirowanie i organizację szkoleń edukacyjnych dla nauczycieli, dzieci i rodziców oraz popularyzację wiedzy dotyczącej szeroko pojętego obszaru zdrowia;
d. organizację i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
e. wydawanie publikacji, w tym: książek, czasopism, broszur, innych materiałów edukacyjnych związanych z celami Stowarzyszenia.