O Stowarzyszeniu

Kuźnia Zdrowych Nawyków to Stowarzyszenie ludzi z pasją. Nasza organizacja powstała na początku 2019 roku, aby działać na rzecz zdrowia (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru odżywiania oraz aspektu aktywności fizycznej) osób w każdym wieku – dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

Zgodnie z naszym Statutem, celem organizacji jest prowadzenie działalności wspierającej rozwój edukacji, oświaty oraz wychowania, w szczególności w obszarze zdrowia.

Organizujemy działania edukacyjne (spotkania, prelekcje, szkolenia itp.) oraz konferencje z zakresu szeroko pojętej promocji zdrowia oraz profilaktyki. Promujemy aktywne spędzanie wolnego czasu. Działamy, by zmieniać nawyki żywieniowe całego społeczeństwa. Inspirujemy!

Jesteśmy realizatorem programu miejskiego pt. “Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży placówkach opiekuńczych i edukacyjnych Wrocławia” współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław. Program zakłada Certyfikację placówek edukacyjnych w następujących obszarach: żywienie oraz aktywność fizyczna, a także pilotażowo – w obszarze dotyczącym niemarnowania żywności i działań proekologicznych. Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli, koordynatorów ds. promocji zdrowia, a także ajentów oraz reprezentantów firm cateringowych.

Działamy zgodnie z hasłem: “Z pasją do zdrowia!”