Stowarzyszenie Kuźnia Zdrowych Nawyków w terminie 1 kwietnia – 31 grudnia 2019 realizowało zadanie publiczne pn. „Promocja zdrowego żywienia i aktywności fizycznej we wrocławskich placówkach edukacyjnych” finansowane przez Gminę Wrocław.

W ramach zadania:

 1. Sprawowano nadzór merytoryczny nad:
  – 138 placówkami posiadającymi certyfikat zdrowego żywienia dla stołówki (w tym: 16 żłobków, 78 przedszkoli, 44 szkoły wszystkich poziomów nauczania),
  – 18 szkołami posiadającymi certyfikat promowania zdrowego żywienia w sklepikach szkolnych,
  – 79 placówkami edukacyjnymi (w tym: 38 przedszkoli, 37 szkół podstawowych, 4 szkoły ponadgimnazjalne) posiadającymi certyfikat promowania aktywności fizycznej.
 2. Prowadzono konsultacje merytoryczne dotyczące zasad zdrowego i
  racjonalnego żywienia oraz promowania aktywności fizycznej, dla placówek opiekuńczych i edukacyjnych zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu zdrowego żywienia dla stołówki, certyfikatu promowania zdrowego żywienia w sklepikach szkolnych, certyfikatu promowania aktywności fizycznej.
 3. Wdrożono procedury certyfikacji z zakresu zdrowego żywienia oraz
  promowania aktywności fizycznej, zgodnie z zasadami certyfikacji oraz współpracowano z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie wdrażania procedur certyfikacji (w tym, przyznawania, utrzymywania, wycofania certyfikatów).
 4. Przygotowano i przeprowadzono uroczystość przyznania certyfikatów.
 5. Przygotowano oraz zakupiono materiały informacyjno-edukacyjnych, w tym tabliczek certyfikacyjnych, zaświadczeń, zestawów materiałów
  promocyjno-edukacyjnych dla placówek nagrodzonych certyfikatem.