PROMOCJA ZDROWEGO ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ WE WROCŁAWSKICH PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH – EDYCJA 2021-2022

Stowarzyszenie Kuźnia Zdrowych Nawyków w terminie 8 luty 2021 r. – 31 grudnia 2022 r. realizowało zadanie publiczne pn. „Promocja zdrowego żywienia i aktywności fizycznej we wrocławskich placówkach edukacyjnych” finansowane przez Gminę Wrocław.

W ramach zadania Stowarzyszenie podjęło się:

 1. Organizacji i realizacji działań edukacyjnych dotyczących promowania zdrowego żywienia i aktywności fizycznej z wykorzystaniem metod i form motywujących do zmiany stylu życia w środowisku dzieci i młodzieży (warsztaty, szkolenia, pokazy itp.).
 2. Wdrożeniu procedury certyfikacji placówek opiekuńczych i edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia oraz promowania aktywności fizycznej, zgodnie z określonymi zasadami.
 3. Współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie wdrażania procedur certyfikacji, w tym: przyznawania, utrzymywania, wycofywania certyfikatów placówkom opiekuńczym i oświatowym.
 4. Prowadzeniu konsultacji merytorycznych dotyczących zasad zdrowego i
  racjonalnego żywienia oraz promowania aktywności fizycznej, dla placówek opiekuńczych i edukacyjnych posiadających certyfikat zdrowego żywienia dla stołówki, certyfikat promowania zdrowego żywienia w sklepikach szkolnych, certyfikat promowania aktywności fizycznej lub zainteresowanych ich uzyskaniem.
 5. Przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości przyznania certyfikatów.
 6. Przygotowaniu oraz zakupu materiałów informacyjno-edukacyjnych dla
  placówek, które otrzymają certyfikaty (tabliczek certyfikacyjnych, zaświadczeń, zestawów materiałów promocyjno-edukacyjnych itp.) oraz tych placówek, które już posiadają certyfikaty.
 7. Sprawowaniu nadzoru merytorycznego nad:
  – 152 placówkami opiekuńczymi i edukacyjnymi posiadającymi certyfikat
  zdrowego żywienia dla stołówki, w tym: 28 żłobków i klubów dziecięcych, 75 przedszkoli oraz 49 szkół wszystkich poziomów nauczania,
  – 10 placówkami edukacyjnymi posiadającymi certyfikat promowania zdrowego żywienia w sklepikach szkolnych,
  – 86 placówkami edukacyjnymi posiadającymi certyfikat promowania aktywności fizycznej, w tym: 43 przedszkoli i 43 szkół różnych poziomów nauczania.
 8. Dostosowaniu działań zaplanowanych w projekcie do bieżącej sytuacji
  epidemiologicznej, zgodnie z ogólnopolskimi zaleceniami.
 9. Dokumentowaniu działań realizowanych w ramach projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych działań, w tym naborów do procesów certyfikacji oraz ich wyników były na bieżąco publikowane w aktualnościach.