PROMOWANIE ZDROWEGO ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY PLACÓWKACH OPIEKUŃCZYCH I EDUKACYJNYCH WROCŁAWIA – EDYCJA 2023

Stowarzyszenie Kuźnia Zdrowych Nawyków w terminie 15 marca 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. realizuje zadanie publiczne pn. „Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży placówkach opiekuńczych i edukacyjnych Wrocławia” współfinansowane przez Gminę Wrocław.

W ramach zadania Stowarzyszenie podjęło się:

 1. Prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących promowania zdrowego żywienia i aktywności fizycznej z wykorzystaniem metod i form motywujących do zmiany stylu życia dzieci i młodzieży.
 2. Realizacji procedury certyfikacji placówek opiekuńczych i edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia oraz promowania aktywności fizycznej.
 3. Przygotowania procedury certyfikacji placówek edukacyjnych w zakresie, między innymi niemarnowania żywności i wprowadzania produktów BIO, w stołówkach szkół podstawowych posiadających własną kuchnię oraz przeprowadzenie pilotażu certyfikacji.
 4. Prowadzenia konsultacji merytorycznych dotyczących zasad zdrowego i racjonalnego żywienia, promowania aktywności fizycznej, działań proekologicznych dla placówek opiekuńczych (żłobków) i edukacyjnych (przedszkola i szkoły) posiadających certyfikaty lub zainteresowanych ich uzyskaniem.
 5. Przygotowania i przeprowadzenie uroczystości przyznania Certyfikatów.
 6. Przygotowania oraz zakupu materiałów informacyjno-edukacyjnych dla placówek, które otrzymają certyfikaty (tabliczek certyfikacyjnych, zaświadczeń, zestawów materiałów promocyjno-edukacyjnych i tym podobnych) oraz tych placówek, które już posiadają certyfikaty.
 7. Sprawowania nadzoru merytorycznego w zakresie procedury certyfikacyjnej nad:
  1) 155 placówkami opiekuńczymi i edukacyjnymi posiadającymi certyfikat zdrowego żywienia dla stołówki,
  2) 9 placówkami edukacyjnymi posiadającymi certyfikat promowania zdrowego żywienia w sklepikach szkolnych,
  3) 74 placówkami edukacyjnymi posiadającymi certyfikat promowania aktywności fizycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych działań, w tym naborów do procesów certyfikacji oraz ich wyników będą na bieżąco publikowane w aktualnościach.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ odbywanych w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczych i edukacyjnych Wrocławia

CERTYFIKACJA W ZAKRESIE NIEMARNOWANIA ŻYWNOŚCI I DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH. ZIELONY CERTYFIKAT

PROJEKTY 2021-2022

PROJEKTY 2020

PROJEKTY 2019