Projekty

Promocja zdrowego żywienia i aktywności fizycznej we Wrocławskich placówkach edukacyjnych

Stowarzyszenie Kuźnia Zdrowych Nawyków w terminie 1 kwietnia – 31 grudnia 2019 realizuje zadanie publiczne pn. „Promocja zdrowego żywienia i aktywności fizycznej we wrocławskich placówkach edukacyjnych” finansowane przez Gminę Wrocław.

W ramach zadania kontynuowane są projekty certyfikacyjne pt. „Smacznie, zdrowo, wartościowo” oraz „Aktywnie, zdrowo, na sportowo”, a w ramach nich:

1. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad:
– 138 placówkami posiadającymi certyfikat zdrowego żywienia dla stołówki (w tym: 16 żłobków, 78 przedszkoli, 44 szkoły wszystkich poziomów nauczania),
– 18 szkołami posiadającymi certyfikat promowania zdrowego żywienia w sklepikach szkolnych,
– 79 placówkami edukacyjnymi (w tym: 38 przedszkoli, 37 szkół podstawowych, 4 szkoły ponadgimnazjalne) posiadającymi certyfikat promowania aktywności fizycznej.

2. Prowadzenie konsultacji merytorycznych dotyczących zasad zdrowego i racjonalnego żywienia oraz promowania aktywności fizycznej, dla placówek opiekuńczych i edukacyjnych zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu zdrowego żywienia dla stołówki, certyfikatu promowania zdrowego żywienia w sklepikach szkolnych, certyfikatu promowania aktywności fizycznej.

3. Wdrożenie procedury certyfikacji z zakresu zdrowego żywienia oraz promowania aktywności fizycznej, zgodnie z zasadami certyfikacji  oraz współpraca z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie wdrażania procedur certyfikacji (w tym, przyznawania, utrzymywania, wycofania certyfikatów).

4. Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości przyznania certyfikatów.

5. Przygotowanie oraz zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, w tym tabliczek  certyfikacyjnych, zaświadczeń, zestawów materiałów promocyjno-edukacyjnych dla placówek nagrodzonych certyfikatem.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych działań, w tym naborów do procesów certyfikacji oraz ich wyników będą na bieżąco publikowane w aktualnościach.

Lista placówek posiadających certyfikat zdrowego żywienia dla stołówki

Lista placówek posiadających certyfikat promowania zdrowego żywienia dla sklepiku szkolnego

Lista placówek posiadających certyfikat promowania aktywności fizycznej

Harmonogram spotkań odbywanych w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Promocja zdrowego żywienia i aktywności fizycznej we wrocławskich placówkach edukacyjnych”