PROMOCJA ZDROWEGO ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ WE WROCŁAWSKICH PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH

Stowarzyszenie Kuźnia Zdrowych Nawyków w terminie 1 marca – 31 grudnia 2020 r. realizuje zadanie publiczne pn. „Promocja zdrowego żywienia i aktywności fizycznej we wrocławskich placówkach edukacyjnych” finansowane przez Gminę Wrocław.

W ramach zadania Stowarzyszenie:

 1. Sprawuje nadzór merytoryczny nad:
  – 141 placówkami opiekuńczymi i edukacyjnymi posiadającymi certyfikat zdrowego żywienia dla stołówki, w tym: 27 żłobków i klubów dziecięcych, 73 przedszkoli oraz 41 szkół wszystkich poziomów nauczania (16 placówek posiada „Złoty certyfikat zdrowego i racjonalnego żywienia” dla stołówki),
  – 12 placówkami edukacyjnymi posiadającymi certyfikat promowania zdrowego żywienia w sklepikach szkolnych,
  – 81 placówkami edukacyjnymi posiadającymi certyfikat promowania aktywności fizycznej, w tym: 39 przedszkoli, 38 szkół podstawowych, 4 szkoły ponadpodstawowe.
 2. Prowadzi konsultacje merytoryczne dotyczące zasad zdrowego i racjonalnego żywienia oraz promowania aktywności fizycznej, dla placówek opiekuńczych i edukacyjnych posiadających certyfikaty zdrowego żywienia dla stołówki, promowania zdrowego żywienia w sklepikach szkolnych, promowania aktywności fizycznej lub zainteresowanych ich uzyskaniem.
 3. Organizuje i realizuje działania edukacyjne dotyczące promowania zdrowego żywienia i aktywności fizycznej z wykorzystaniem metod i form motywujących do zmiany stylu życia w środowisku dzieci i młodzieży (warsztaty, szkolenia, pokazy itp.).
 4. Wdraża procedury certyfikacji placówek opiekuńczych i edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia oraz promowania aktywności fizycznej, zgodnie z zasadami ustalonymi wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych.
 5. Współpracuje z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie wdrażania procedur certyfikacji (w tym, przyznawania, utrzymywania, wycofania certyfikatów).
 6. Przygotowuje i przeprowadza uroczystości przyznania certyfikatów, w tym przygotowuje oraz dokonuje zakupu materiałów informacyjno-edukacyjnych (tabliczek certyfikacyjnych, zaświadczeń, zestawów materiałów promocyjno-edukacyjnych itp.).

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych działań, w tym naborów do procesów certyfikacji oraz ich wyników będą na bieżąco publikowane w aktualnościach.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ odbywanych w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Promocja zdrowego żywienia i aktywności fizycznej we wrocławskich placówkach edukacyjnych”

PROJEKTY 2019