Rusza nabór do kolejnej edycji projektu pn. „Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczych i edukacyjnych Wrocławia”, którego celem jest kształtowanie wśród społeczności żłobków, przedszkoli i szkół postawy odpowiedzialności za
zdrowie poprzez promowanie zbilansowanej diety, aktywnego stylu życia, szacunku do
środowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieży.

Zapraszamy wrocławskie placówki edukacyjne do ubiegania się o przyznanie certyfikatu zdrowego żywienia dla stołówki, certyfikatu zdrowego żywienia dla sklepiku szkolnego, certyfikatu promowania aktywności fizycznej oraz certyfikatu z zakresu niemarnowania żywności oraz działań proekologicznych – Zielony certyfikat. 

W zakładce “Co robimy —> Certyfikacja” znajdą Państwo wszelkie informacje, w tym m.in. Regulaminy przyznawania certyfikatów oraz formularze zgłoszeniowe do poszczególnych certyfikacji.

Przez cały okres realizacji projektu do Państwa dyspozycji pozostają:

Grażyna Karczewska – Doradca ds. żywienia, mail: g.karczewska@kzn.org.pl

Małgorzata Krajewska – Koordynator procesu certyfikacji z zakresu promowania aktywności fizycznej, mail: m.krajewska@kzn.org.pl

Karolina Bielak – Koordynator procesu certyfikacji z zakresu niemarnowania żywienia, mail: k.bielak@kzn.org.pl

Projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław.